Via de huisarts, medisch specialist, jeugdarts, tandarts of orthodontist bent u of is uw kind verwezen naar de logopedist.
Nadat de eerste afspraak is gemaakt, verloopt de logopedische therapie bij ons in principe als volgt.

Verloop logopedische therapie:

 • intake/anamnesegesprek

 • logopedisch onderzoek

 • bespreking van het logopedisch onderzoek, de diagnose en het behandelplan

 • logopedische therapie

 • oefeningen, opdrachten en aandachtspunten voor thuis e.o.

 • belangrijk: een goede motivatie en regelmatig oefenen (“oefening baart kunst”)

 • regelmatig wordt tussentijds geëvalueerd

 • eindevaluatie en beëindiging van de logopedische therapie

Bij de eerste afspraak vragen we u het volgende mee te nemen:

 • het pasje van de ziektekostenverzekering van u of uw kind

 • de verwijsbrief van uw huisarts, tandarts, of medisch specialist

 • vanaf 14 jaar bestaat een identificatieplicht in NL. Dus graag ID kaart, paspoort of rijbewijs meenemen
 • indien verwezen via CB/jeugdarts de gegevens van de GGD schoollogopedist ook graag meenemen

Therapiepauze/voortijdige beëindiging:

Soms wordt wegens een bepaalde reden een therapiepauze ingelast.
Heel soms wordt een logopedische therapie voortijdig beëindigd, bijv. wegens onvoldoende motivatie of het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken.

Informatie naar derden

Soms is het voor de logopedische therapie wenselijk dat de verwijzer, leerkracht of andere hulpverlener van u of uw kind, en de logopedist contact hebben met elkaar. Indien u hier bezwaar tegen hebt, wilt u dit dan doorgeven aan de logopedist.

Afmelding

Indien u verhinderd bent, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch (graag bij geen gehoor de voicemail inspreken) of via de mail aan de desbetreffende logopedist te melden.
Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd, kan de logopedist 75% van de behandelkosten in rekening brengen, conform de wettelijke regeling voor paramedici.
Bij ziekte op de dag van de afspraak stellen we het zeer op prijs dat u de afspraak zo snel mogelijk afzegt, liefst vóór 08:15 uur.